Podsuniemy Ci najlepsze rozwiązania, dopilnujemy terminów, utrzymamy porządek w księgach i deklaracjach podatkowych. Gwarantujemy najwyższą jakość i bezpieczeństwo w przystępnej cenie.

Kompleksowa księgowość prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługi księgowe MA PROFIT to:

 • Opracowanie polityki rachunkowości.
 • Kompleksowy nadzór księgowy.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w systemie komputerowym własnym lub klienta.
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji podatkowych.
 • Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego.
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 • Sporządzanie i dostarczanie deklaracji podatkowych.
 • Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych.
 • Sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP.
 • Przygotowywanie raportów z rachunkowości zarządczej zgodnie z wymaganiami klienta.
 • Współpraca z biegłymi rewidentami podczas audytów.
 • Reprezentacja klienta przed Urzędem Skarbowym, również w zakresie kontroli.
 • Monitoring należności i zobowiązań.
wstecz